Metool nhà cung cấp máy gỗ, linh kiện,vật tư ngành gỗ chuyên nghiệp.

Con lăn cấp chỉ cao su máy dán cạnh.

  • Con lăn cao su # E1122E0003
  • Con lăn nạp cạnh cho Biesse
  • Con lăn cấp liệu D20xd8xH36
  • Con lăn cao su để nạp vật liệu chỉ cạnh
  • Con lăn nạp liệu cho các thiết bị biên Artech, Akron, Lato
  • Con lăn cao su cho bộ biên cạnh Biesse

  • Các bộ phận của máy gia công dán cạnh Biesse

Con lăn cấp chỉ cao su này là một phần của máy mài mép Biesse, bộ phận số E1122E0003. 

con-lan-cao-su-cap-lieu

Nó là con lăn cao su để nạp vật liệu viền trên máy mài mép Biesse Artech, Akron, Lato.

METOOL cung cấp nhiều loại phụ tùng thay thế cho máy Biesse, Homag , SCM , và các máy chế biến gỗ , máy CNC khác.

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn.