Metool nhà cung cấp máy gỗ, linh kiện,vật tư ngành gỗ chuyên nghiệp.

Kẹp giá đỡ dụng cụ cho máy CNC trung tâm Biesse.

Các bộ kẹp dao thay đổi này được sử dụng trên tất cả các bộ kẹp dao của máy Biesse, Homag, SCM, CNT Motion, CR Onsrud, DMS, Flexicam, Multicam, Northwood RMCS HSK63F và các bộ định tuyến cnc ATC khác. Chúng là những kẹp dao trao đổi chính xác.