Metool nhà cung cấp máy gỗ, linh kiện,vật tư ngành gỗ chuyên nghiệp.

Các bộ phận phụ tùng thay thế cho máy chế biến gỗ Biesse.

Cho dù máy CNC hoặc máy của bạn được chế tạo tốt như thế nào thì cuối cùng một thứ gì đó cũng sẽ bị hỏng. Luôn có sẵn phụ tùng thay thế có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian và rất nhiều vấn đề đau đầu.