Metool nhà cung cấp máy gỗ, linh kiện,vật tư ngành gỗ chuyên nghiệp.

Các đặc tính chính của keo dán gỗ nóng chảy EVA cần biết năm 2021.

 1. Điểm hóa (nhiệt độ nóng chảy).

 • Điểm hóa mềm là nhiệt độ tại đó keo dán gỗ nóng chảy bắt đầu chảy. Nó có thể được sử dụng như một phép đo sơ bộ về khả năng chịu nhiệt, độ khó nóng chảy và thời gian tiếp xúc của keo dán. 
 • Đây cũng là dữ liệu tham khảo để lựa chọn keo dán nóng chảy.

keo-dan-go

 1. Độ nhớt của keo dán gỗ.

 • Brookfield là thước đo lưu lượng chất kết dính keo dán gỗ nóng chảy và là dữ liệu quan trọng cho quá trình nóng chảy. 
 • Độ nhớt liên quan đến lớp phủ, hiện tượng thấm ướt của keo.
 1. Thời gian keo mở.

 • Thời gian mở là khoảng thời gian từ khi bôi keo đến khi lớp keo kết dính sau một thời gian tiếp xúc hiệu quả và sau khi đóng rắn, nó có hiệu suất kết dính tốt. 
 • Sau thời gian này, hiệu suất liên kết giảm đáng kể. Đây là một quá trình hiệu suất quan trọng của chất kết dính nóng chảy. 
 • Các yếu tố chính ảnh hưởng đến thời gian tiếp xúc là nhiệt độ keo, lượng keo, phương pháp phủ và nhiệt độ môi trường. Các loại vật liệu kết dính, nhiệt độ gia nhiệt sơ bộ kết dính và độ dẫn nhiệt,… 
 • Trong thực tế sử dụng, cần dán keo nhanh chóng để đảm bảo đủ hiệu suất kết dính.
 1. Khả năng chiệu lực.

 • Độ bền cắt (khả năng chiệu lực) đề cập đến khả năng chịu lực cắt của vật liệu, dùng để chỉ giới hạn độ bền khi ngoại lực vuông góc với trục vật liệu và tác dụng lực cắt lên vật liệu.
 • Tìm hiểu thêm các sản phẩm từ đây.

Quý công ty quan tâm đến sản phẩm hãy liên hệ chúng tôi.

Xin cảm ơn.

METOOL NHÀ BÁN HÀNG B2B SỐ 1 VIỆT NAM